Reference - Václav Vlasák

Přejít na obsah
Cenu má pouze cesta. Jen ona trvá" - Antoine de Saint-Exupéry.
Přes třicet let jsem pracoval v regionálním tisku (okresní týdeník, městské noviny, deník). Za tu dobu jsem pořídil téměř milion snímků, z toho zhruba 100 000 ještě na analog, z drtivé většiny na černobílý film. Od roku 2000 až do současnosti pak postupně převážila digitální fotografie. Kromě tisku se moje fotografie objevují v také publikacích, propagačních materiálech, na pohlednicích, známkách, v kalendářích a podobně. Svoje fotografie jsem prezentoval také na několika výstavách.

Ukázka publikací, propagačních materiálů a dalších tiskovin, kde najdete moje fotografie...
Václav Vlasák (c) 2023-24
Návrat na obsah